Starým věcem nový život. Obliba re-use center roste napříč republikou

Má to smysl, třiďte odpad!

více