• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s krajskými výsledky za rok 2022.

     

     více

Aktuality

Prvňáčci se budou učíst číst, psát, ale také třídit odpady!

Noví školáci v krajském městě dostanou zábavné sady o třídění odpadů. Praktickou pomůcku „Třídíme se zvířátky“ najde první školní den na lavicích bezmála 2 700 žáků…

Kamtřídit.cz – aplikace, která vám poradí!

Pokud vás baví propojení každodenních činností s moderními technologiemi, mohla by se vám líbit zajímavá aplikace, která poradí, jak a kam správně třídit odpad. Kamtřídit.cz…

Třídění odpadu ve Vratimově! Natočili jsme spot!

Svezli jsme několik černých popelnic s komunálním odpadem na jedno místo a podívali jsme se na to, jak občané Vratimova třídí své odpady. Podívejte se…

Barevné kontejnery
v Moravskoslezském kraji

Obyvatelé Moravskoslezského kraje mají možnost třídit své odpady aktuálně do 8 810 kontejnerů na papír, 11 614 kontejnerů na plast a 7 858 kontejnerů na sklo. Dále pak do 108 samostatných kontejnerů na nápojový karton a 742 samostatných kontejnerů na kov. K tomu je ještě k dispozici 12 708 menších nádob na papír a 16 576 na plast, které mají lidé přímo u svých domů. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 121 obyvatel.

Kontejnery nemusí být umístěny ve všech obcích a městech, protože ne všude se třídí odpady právě do barevných do kontejnerů.


V roce 2022 vytřídil každý obyvatel Moravskoslezského kraje v průměru


22,4 kg
papíru

17,5 kg
plastu

14,1 kg
skla

0,3 kg
nápojového kartonu

23,9 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více