• Jak si vede náš kraj?

    Seznamte se s krajskými výsledky za rok 2020.

     

     více

Aktuality

Zlepšení třídění a sběru odpadu ve Frenštátě

Další novinky v třídění odpadu zavádějí Technické služby ve Frenštátě pod Radhoštěm. Vycházejí přitom z průzkumu efektivity rozmístění kontejnerů. Především v okrajových částech města přibydou nové nádoby na malé…

Podpora odpadového hospodářství pro rok 2022

Rada kraje na své schůzi dne 29. 11. 2021 usnesením č. 31/2175 schválila podmínky dotačního programu "Podpora odpadového hospodářství" pro rok 2022. Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem…

V letošním roce bylo odehráno 20 představení zaměřených na výuku správného třídění odpadů

Moravskoslezský kraj a společnost EKO-KOM, a.s.  v rámci společného projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky ve Moravskoslezském kraji“, realizuje…

Barevné kontejnery
v Moravskoslezském kraji

 

Obyvatelé Moravskoslezského kraje mají možnost třídit své odpady aktuálně do 8 166 kontejnerů na papír, 11 785 kontejnerů na plast a 7 731 kontejnerů na sklo. Dále pak do 105 samostatných kontejnerů na nápojový karton a 530 samostatných kontejnerů na kov. K tomu je ještě k dispozici 5 117 menších nádob na papír a 6 023 na plast, které mají lidé přímo u svých domů. Jedno veřejně přístupné sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 127 obyvatel.

Kontejnery nemusí být umístěny ve všech obcích a městech, protože ne všude se třídí odpady právě do barevných do kontejnerů.


V roce 2020 vytřídil každý obyvatel Moravskoslezského kraje v průměru


21,1 kg
papíru

16,5 kg
plastu

14,4 kg
skla

0,3 kg
nápojového kartonu

16 kg
kovu

Akce v našem kraji

městské a obecní slavnosti | dětské akce | besedy

Přejít na přehled

Třídíme odpad

Odpady produkujeme skoro při veškeré naší činnosti. Odpadem jsou např. použité plastové obaly, staré oblečení, slupky od banánů, láhve od limonády nebo také odřezky v truhlárně, stavební suť, popel z kamen a další věci, které již nepotřebujeme nebo nechceme. V okamžiku, kdy se nepotřebné věci chceme zbavit, vzniká odpad. S odpadem je každý povinen nakládat tak, aby nebyl pro nikoho nebezpečný, a aby neškodil životnímu prostředí.

Jak správně nakládat s jednotlivými složkami domovního odpadu? O místních podmínkách systému sběru tříděného odpadu vždy rozhoduje obec, nicméně existují obecné zásady, které lze uplatňovat i bez znalosti příslušných vyhlášek obcí. K tomu dále pomáhají také návodné polepy přímo na sběrných nádobách, které shrnují  informace, podle kterých byste se měli při třídění odpadu řídit (zejména co do nich patří a co ne).

Sklo

se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

Papír

patří do kontejneru modrého. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc.

Plasty

patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.

Nápojový karton

známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou - případně do oranžových pytlů.

Kovy

jsou ceněnou surovinou, jejíž sběr probíhá prostřednictvím výkupen druhotných surovin, sběrných dvorů, formou vyhlášených svozů „železná neděle", či prostřednictvím šedých sběrných nádob.

Objemný odpad

tvoří např. starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilních sběrů.

Nebezpečný odpad

nalezneme také v téměř každé domácnosti. Zejména staré léky, obaly od hnojiv a prostředků od škůdců a plevele, domácí chemie a čističe, barvy a laky, staré olověné baterie či zářivky apod.

Elektroodpad

neboli elektrické a elektronické přístroje, jako jsou domácí bílá technika (lednice, pračky...), malé přístroje (žehličky, kávovary...), přístroje na zahradu a hobby, zářivky, výbojky či baterie.

Bioodpad

je biologicky rozložitelný komunální odpad z odkrojků od zeleniny, zbytků jídla, napadaného listí a větví apod.

Jak funguje SYSTÉM EKO-KOM?

chci vědět více

Navštivte také ...

Má to smysl, třiďte odpad!

více