V letošním roce bylo odehráno 20 představení zaměřených na výuku správného třídění odpadů

Má to smysl, třiďte odpad!

více