Tři tisíce prvňáčků z Moravskoslezského kraje dostaly ekologický dárek

Má to smysl, třiďte odpad!

více