Za odpad zaplatí lidé stejně. Snížit cenu může jeho větší třídění

Má to smysl, třiďte odpad!

více