Množství vytříděných odpadů v naší zemi loni dál vzrostlo

Má to smysl, třiďte odpad!

více