Odpad by se měl spalovat v kotlech teplárny a elektrárny

Má to smysl, třiďte odpad!

více