Město vyhlašuje soutěž ke třídění odpadu

Má to smysl, třiďte odpad!

více