Ostrava obdaruje všechny, kdo v prosinci odevzdají nepotřebné věci do sběrných dvorů OZO Ostrava

Má to smysl, třiďte odpad!

více