Snahou je možnost odevzdat všechen odpad

Má to smysl, třiďte odpad!

více