Místo skládek se mají odpady recyklovat a energeticky využívat

Má to smysl, třiďte odpad!

více