Ekologicky zaměřených akcí v regionu přibývá. Lidé je vítají

Má to smysl, třiďte odpad!

více