Elektrooskara získalo město i díky školákům

Má to smysl, třiďte odpad!

více