Ode dneška je v obcích povinné třídit bioodpad

Má to smysl, třiďte odpad!

více