Ostrava: třídění odpadu se vyplácí městu i lidem

Má to smysl, třiďte odpad!

více