Třídění kovů a bioodpadu je už povinné

Má to smysl, třiďte odpad!

více