V České republice bylo v roce 2012 vyprodukováno 23,4 mil. tun odpadů

Má to smysl, třiďte odpad!

více