Češi recyklují třetinu komunálního odpadu

Má to smysl, třiďte odpad!

více