Ostravané vytřídili pro Rashmi 710 435 Kč

Má to smysl, třiďte odpad!

více