Včera byly oceněny nejlepší obce kraje v třídění odpadů

Má to smysl, třiďte odpad!

více